Delen van kennis en ervaring vormt voor ons de voedingsbodem voor inspiratie en kwaliteit. Door bundeling van expertises ontstaan nieuwe inzichten en initiatieven. Dit proces van verbinden karakteriseert onze visie op leren.

Kennis en ervaring delen we graag. Daarom zijn we met plezier actief als trainers/docenten.

Ook is het organiseren en begeleiden van bijeenkomsten met experts aan ons toevertrouwd. Opdrachtgevers zijn o.a. gemeente Oldenzaal, Voorkom! Verslavingspreventie, Erfgoed Brabant en ROC Twente.

Uiteraard blijven wij onszelf ontwikkelen op ons vakgebied door deelname aan symposia, kennisdagen en netwerkbijeenkomsten.

Volg ons ook op Twitter: @zeemanderegt

 

In het vakblad ‘De wereld van het jonge kind’ is een artikel verschenen van onze hand over het door ons ontwikkelde project ‘Op de toren zit een haan’ en de achterliggende methodiek. Bron: HJK, 45, (2), oktober 2017, 22-25.

45_02_Heijden_Regt_Zeeman_Erfgoededucatie_voor_kleuters