UNESCO Werelderfgoed

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’. Deze gedachte vormt de essentie van de missie van UNESCO. De UNESCO scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het UNESCO gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid.

De Nationale UNESCO Commissie realiseert een vertaling van het lespakket World Heritage in Young Hands. Het leren over werelderfgoed helpt om de verschillende facetten van vrede te begrijpen. Het lespakket wordt aangeboden op de website van UNESCO en als arrangementen via Wikiwijs. Zeeman & de Regt zijn gevraagd om een onderwijskundige vertaling te maken van het pakket naar het Nederlandse Werelderfgoed. We ontwikkelden 10 opdrachten voor de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs met onderwerpen zoals de Nederlandse uitvindingen in de strijd tegen het water, Elfstedentocht ook cultureel erfgoed, mensenrechten en slavernij en met het poldermodel dilemma’s oplossen rondom erfgoedbescherming.

Download https://www.unesco.nl/onderwijs