Vind, ontdek en verbind het werelderfgoed!

Aan welk werelderfgoed heeft u goede herinneringen? https://www.werelderfgoed.nl/

Jaarlijks ondersteunen we de Stichting Werelderfgoed Nederland bij haar educatieve activiteiten.

Recent hebben we de educatiestrategie vernieuwd. Deze strategie is gebaseerd op de missie en visie van de stichting, actuele ontwikkelingen in onderwijs en erfgoededucatie. Het geheel is gebundeld met onze expertise en is aangevuld door educatiemedewerkers van het werelderfgoed in Nederland. In één oogopslag wordt voor alle betrokkenen duidelijk hoe de overdracht van het werelderfgoed naar een nieuwe generatie tot stand wordt gebracht in onderwijs en opleiding.

De strategie is ook concreet vertaald in een plan van aanpak voor de komende vijf jaar. Dus mooie nieuwe activiteiten staan op stapel!

De educatieve materialen over het werelderfgoed zijn te vinden op https://www.werelderfgoed.nl/nl/onderwijs

Daar vindt u ook een spreekbeurt-pakket voor jongeren. Zie https://www.werelderfgoed.nl/educatie/spreekbeurt

Het pakket is zo opgezet dat leerlingen aan de hand worden meegenomen in het samenstellen en uitvoeren van hun eigen spreekbeurt.

Ondersteunen educatief medewerkers

Met plezier verzorgden wij o.a. een training voor de educatief medewerkers van het werelderfgoed over Heritage Interpretation: hoe zorg je voor een betekenisvolle overdracht? Wat zijn succesfactoren voor het ontvangen van schoolklassen bij het werelderfgoed? En hoe geef je ruimte aan leerlingen om zelf betekenis te verlenen aan het werelderfgoed?