“Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed”.

Voor een uitgave van Boom Beroepsonderwijs voor het MBO hebben we kennis over UNESCO en Werelderfgoed kunnen toevoegen aan de inhoud van 2 keuzedelen. 

Aandacht voor erfgoed biedt kansen om naar culturen te kijken en erover in gesprek te gaan. Bekendheid met elkaars erfgoed, gebruiken en elkaars geschiedenis zorgt voor minder achterdocht en wantrouwen. Een mooie aansluiting bij (wereld)burgerschap maar ook bij beroepsvaardigheden van MBO-studenten die leren over internationaal samenwerken.

wereldburgerschap