Wat zie je hier? Waarom zou de foto zijn gemaakt?

venster 29a1

 

Vragen stellen met behulp van authentieke bronnen is een krachtige manier om een leerproces te starten. Maar welke vragen stel je wanneer? Hoe stem je vragen af op de leerdoelen die je stelt? En hoe ga je om met de antwoorden die komen? Dit zijn basisvragen waar we ons mee bezighouden in het ontwerpproces van onderwijsprogramma’s en leermiddelen.

Deze foto, uit de collectie van Museum Het Palthe-Huis, laat arbeiders zien rond 1890 in de fabriek van Molkenboer. Het vertelt jongeren het verhaal van de textielindustrie in Oldenzaal. Een van de onderwerpen in de leerlijn ‘Erfgoed verbindt Oldenzaal’.

Op tal van plaatsen in Nederland zijn de sporen van de textielindustrie herkenbaar. Zo ook in Oldenzaal. In samenwerking met erfgoedinstellingen in Oldenzaal, de gemeente en Ceppo is door ons een onderwijsprogramma ontwikkeld voor groep 7/8 in het basisonderwijs. Het laat de lokale geschiedenis zien en brengt de thema’s industrialisatie en emancipatie van de arbeiders tot leven. Wat is bewaard gebleven en wat vinden we hiervan nog terug in de eigen omgeving van de school? 
Een onderdeel van deze lessenserie is een wandel- of fietsroute door Oldenzaal langs sporen van de textielindustrie. 

Dit is een format dat in veel industriesteden en -gemeenten is in te zetten als erfgoededucatie-project.