Een voorbeeld van onze onderwijskundige inzet voor beroepsopleidingen is de training supermarktondernemers. Het doel van de training: het reflecteren op persoonlijke visie op ondernemerschap en inzicht in de eigen ondernemerskwaliteiten.

Onze werkzaamheden voor de detail- en groothandel richten zich op onderzoek, ontwikkeling en examinering van opleidingen. We werkten eerder voor OVD groep en KC Handel.

Tevens houden we ons bezig met deskundigheidsbevordering voor leden van ondernemingsraden van bedrijven. Zo hebben we bijvoorbeeld thematrainingen voor voorzitters en secretarissen van de OR over teamcoaching ontwikkeld. In opdracht van SBI, Doorn.