Een voorbeeld van onze onderwijskundige inzet voor bedrijfsopleidingen is de training supermarktondernemersHet doel van de training: het reflecteren op persoonlijke visie op ondernemerschap en inzicht in de eigen ondernemerskwaliteiten.
Het ontwerpen van een leertraject waarin het leren omgaan met een nieuw intern informatiesysteem centraal staat is een ander concreet voorbeeld. 

Onze werkzaamheden voor bedrijfsopleidingen richten zich op opleidingskundig onderzoek, ontwerp, ontwikkeling en begeleiding van leertrajecten. 

Andere voorbeelden: deskundigheidsbevordering voor leden van ondernemingsraden van bedrijven. Zo hebben we bijvoorbeeld thematrainingen voor voorzitters en secretarissen van de OR over teamcoaching ontwikkeld. In opdracht van SBI, Doorn.