Mentoringproject Allochtone leerlingen

Handreiking: het opzetten van een mentoringproject voor allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Train de mentor: Een draaiboek voor trainers van leerling-, student- en volwassenmentoren.

De handreiking en het draaiboek zijn onderdeel van het Landelijk Ondersteuningsprogramma Mentoring. Dit programma heeft tot doel de mentoringmethodiek meer bekendheid te geven, de materialen en werkwijze te professionaliseren en de methodiek steviger in de school in te bedden. In diverse gemeenten in Nederland zijn nieuwe mentoringprojecten in het voortgezet onderwijs opgezet of bestaande projecten versterkt en bekeken op hun effecten.

In opdracht van Sardes, Utrecht. www.sardes.nl