In Oldenzaal zijn we in de weer met een omvangrijk en meerjarig project om het cultuuronderwijs een impuls te geven. In 4 werkgroepen werken we 16 pakketten uit waarin aandacht voor leren over de eigen omgeving, sporen uit het verleden, toekomstgerichtheid en een verbinding met de kunsten centraal staan.

De leeractiviteiten richten zich bijvoorbeeld op midwinterhoornblazen, zorg en gezondheid, het ontdekken van textiel, het afleggen van de historische eed (daterend uit 1647) als burger van Oldenzaal. We bieden intensieve begeleiding waardoor in samenspraak met leerkrachten, inhoudsdeskundigen en medewerkers van culturele organisaties prikkelende pakketten ontstaan.

We geven inhoud aan het begrip leerlijn, brengen een didactische verfijning aan en zorgen dat de juiste leerstrategie wordt gekozen.