De pop-up expositie Mens en Maas is een verrassende expositie in de gemeente Oss. Het toont het rijke verleden van het gebied langs de oevers van de Maas en legt een verbinding met het waterbeheer in de toekomst.

In drie lessen, waarvan het bezoek aan de expositie er één is, onderzoeken de leerlingen hun eigen omgeving: de rivier de Maas, het leven langs de oevers van de Maas en het bewust omgaan met water. Leerlingen duiken in het verleden en richten ook hun blik op de toekomst. Ze ontdekken sporen in het landschap die vertellen over de manier waarop de mens al eeuwenlang omgaat met de rivier. Tevens denken ze na over nieuwe manieren van waterbeheer in de gemeente Oss.

Mens en Maas is een educatief project dat de cultuurhistorie en het waterbeheer bij elkaar brengt. Wat is er gebeurd langs de oevers van de Maas? 

Wat deden de Romeinen en later de middeleeuwse Macho’s aan de Maas? Hoe zit tegenwoordig met het water en de dijken en het opnieuw laten meanderen van de rivier? 

Afbeelding: Waterschap AA en Maas