Leertraject Filmeducatie voor MBO Verpleegkunde

Samen met Hoogt on Tour hebben we een leertraject Filmeducatie ontwikkeld voor de opleiding MBO Verpleegkunde van MBO Utrecht.
Filmeducatie is vernieuwend in het curriculum van deze opleiding en een waardevolle aanvulling op het Burgerschapsonderwijs.

Leren door film staat centraal. Het bezien van situaties die je kunt tegenkomen in je beroepspraktijk vanuit meerdere perspectieven. Studenten maken kennis met nieuwe manieren om te reflecteren en zichzelf uit te drukken. Reflectie is een essentieel onderdeel van het werk van verpleegkundigen.
De films worden zorgvuldig geselecteerd door Hoogt on Tour in afstemming met docenten van de opleiding en in overleg met een klankbordgroep met ook studenten. De films zullen aansluiten op het (toekomstig) werkveld van de studenten, beroepsethiek of thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van studenten en de actualiteit.
Tevens draagt filmeducatie bij aan het versterken van het cultureel vermogen van studenten Verpleegkunde in het MBO.

We hebben voor dit leertraject uitgangspunten voor goede filmeducatie geformuleerd, concete aansluiting bij beroepsvaardigheden in het kwalificatiedossier MBO Verpleegkunde en burgerschapsvorming gezocht en een didactische opzet gemaakt voor kijkwijzers en verdiepingsopdrachten bij de films.
In januari 2023 zijn de filmvertoningen en lessen van start gegaan. Deze lessen monitoren we als onderwijskundigen ook.

Foto mbo filmvertoning januari 23