Een mooie opbrengst van Cultuureducatie met Kwaliteit is de ontwikkeling van een set concrete leerdoelen erfgoededucatie voor groep 1 t/m 8 in het primair onderwijs. De doelen maken duidelijk wat we willen bereiken met onderwijs over erfgoed en geven docenten richting aan inhoud en werkwijze. De leerdoelen zijn nauw afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen van 4 tot 12 jaar en geformuleerd in waarneembaar gedrag. Ze vormen inmiddels de basis voor projecten en leerlijnen op diverse plekken in Nederland en blijken een handig instrument te zijn om samen met erfgoedinstellingen cultuureducatie met kwaliteit te realiseren.

Tevens zijn de leerdoelen het startpunt voor het meten van leeropbrengsten.

Downloaden via: www.erfgoedbrabant.nl/wijzermeterfgoededucatie