Voor velen is de ‘Wijzer met erfgoededucatie’ voor het primair onderwijs inmiddels een bekend en veelgebruikt product. In 2020 hebben wij in opdracht van Erfgoed Brabant hier een vervolg aan mogen geven door het ontwikkelen van leerdoelen voor het voortgezet onderwijs. Dit is nieuw in het onderwijsveld en perfect in lijn met de huidige ontwikkelingen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit: een doorlopende lijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

De klankbordgroep met docenten en educatief medewerkers van erfgoedinstellingen gaven de nodige input en feedback. Ook heeft de wijzer voor het primair onderwijs een flinke update gekregen.

De beide wijzers nemen docenten en medewerkers van erfgoedinstellingen mee in de mogelijkheden van het leergebied erfgoededucatie. Het is een krachtig instrument dat de communicatie over de kwaliteit van cultuuronderwijs bevordert.

Erfgoedmakers van nu 

Leerlingen worden aangesproken als erfgoedmakers. Ook zij verzamelen, bewaren, verlenen betekenis en geven door. Jongeren hebben hun eigen blik op erfgoed. Aandacht is er voor digital born erfgoed.

Werken met leerdoelen 

Deze nieuwe leerdoelen sturen het leerproces van jongeren van 4 tot 18 jaar over het erfgoed in hun eigen omgeving. Helder geformuleerde doelen in competenties maken het bezoek aan een museum, archief of monument waardevoller. De doelen maken duidelijk wat we willen bereiken met onderwijs over erfgoed en geven docenten richting aan inhoud en werkwijze. De leerdoelen zijn nauw afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen van 4 tot 18 jaar en geformuleerd in waarneembaar gedrag.

Dit vormt de basis voor projecten en leerlijnen op diverse plekken in Nederland.

Tevens vormen ze de basis voor het in kaart brengen van leeropbrengsten en geven zicht op de culturele ontwikkeling van de leerlingen. Dat is waarom wij als onderwijskundigen trots zijn op dit resultaat.

Bekijk en download hier:

Erfgoedwijzer-PO-webversie

Erfgoedwijzer-VO-webversie

Erfgoedwijzer-PO-VO-bijlage-webversie