Erve IJzerman is een icoon in de IJsselvallei. IJsselhoeven zijn ankerpunten in het landschappelijk beeld en het verhaal van de IJsselvallei. Dit bijzondere erf is nu herbestemd. Sinds 2021 is hier het Zuivelmuseum gevestigd.

Voor deze bijzondere cultuurhistorische plek hebben we een educatiestrategie voor de komende jaren ontwikkeld en een eerste educatieve route uitgezet.
De basis hiervoor is heritage interpretation.
Uitgangspunt is respect voor de geschiedenis van de locatie, de liefdevolle verhalen van de voormalige bewoners en hun eigenzinnige manier van werken te koppelen aan de collectie van het Zuivelmuseum.

Met kennis, doe-activiteiten en het stellen van vragen, worden de bezoekers aangezet tot dialoog. Zicht op meerdere perspectieven van zuivel. Is melk goed voor elk?
Ook zijn er ontdekkingsvragen uitgezet. De ontdekkingen geven een inkijkje in het wonen en leven op deze boerderij. Welke slimme uitvindingen zijn te vinden op het historisch erf waar zonder elektriciteit het bedrijf draaiende werd gehouden?

Wilt u meer weten over wat erfgoedinterpretatie kan betekenen voor uw locatie, neem gerust contact met ons op.

Ontwikkeld in samenwerking met: Tekst en Uitleg / Museumadvies Els Thijssen.