Als onderwijskundigen zijn we betrokken bij het project ‘Het draait om het carillon’. De maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed staat hierbij centraal. Verschillende maatschappelijke groepen worden met het carillon aan elkaar verbonden in een erfgoedgemeenschap. De mensen, de verhalen en het erfgoed worden gekoppeld. Onze rol: alles volgen en vastleggen in een overdraagbaar format voor andere locaties en instanties. 

Het carillon zorgt in dit project voor verbinding doordat mensen samen aan de slag gaan met hun eigen blik op dit immaterieel erfgoed. Er ontstaat verbinding wanneer mensen gezamenlijke tradities of gebruiken delen, wanneer ze elkaars verhalen kennen en wanneer er samen muziek wordt gemaakt.
Het eindproduct is een evenement voor de hele gemeenschap en een overdraagbaar format voor andere plaatsen met een carillon.

Op 2 juni 2023 heeft dit project de Jacob van Eyck prijs uitgereikt gekregen. Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG)  kent deze prijs eenmaal in de drie jaar toe. Het juryrapport vermeldt over dit project: “Het bestaat uit een goed deelbaar format waarmee beiaardiers, professionals in het sociaal domein, erfgoededucatie-specialisten en kunstenaars aan de slag kunnen. Om samen een project rond het carillon op te pakken en zo de sociale cohesie te versterken in de gemeenschap. Het project is in 2022 in Rijssen met veel succes uitgevoerd. Dit materiaal maakt het mogelijk om het project op veel locaties en situaties te herhalen.” 
https://www.utrechtsklokkenluidersgilde.nl/uitgelicht/en-de-winnaar-is/

Ontwikkeling i.s.m. met: Jan-Geert Heuvelman beiaardier / Kunstenmakers / ViaVie Welzijn Kristina Odenhamn.