We zijn gestart met het project ‘Het draait om het carillon’. De maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed staat hierbij centraal. Verschillende maatschappelijke groepen worden met het carillon aan elkaar verbonden in een erfgoedgemeenschap. De mensen, de verhalen en het erfgoed worden gekoppeld. 

Het carillon zorgt in dit project voor verbinding doordat mensen samen aan de slag gaan met hun eigen blik op dit immaterieel erfgoed. Er ontstaat verbinding wanneer mensen gezamenlijke tradities of gebruiken delen, wanneer ze elkaars verhalen kennen en wanneer er samen muziek wordt gemaakt.
Het eindproduct is een evenement voor de hele gemeenschap en een overdraagbaar format voor andere plaatsen met een carillon.

Ontwikkeling i.s.m. met: Jan-Geert Heuvelman beiaardier / Kunstenmakers / ViaVie Welzijn Kristina Odenhamn.