Op de toren zit een haan is een project voor kleuters en hebben wij samen ontwikkeld met Erfgoed Brabant. 

Met dit project maken jonge kinderen een begin met het ‘leren lezen’ van hun eigen omgeving. Erfgoededucatie wordt in dit project opgevat als een vorm van omgevingsonderwijs en het ontwikkelen van de ruimtelijke oriëntatie. Samen met de Gouden Haan gaan de kinderen in vier lessen op ontdekking in de klas, het schoolgebouw, het schoolplein en de buurt rond school. Bij het project zijn verhalen, prachtige kijkplaten en illustraties ontwikkeld door Karin de Groot. 

“Kleuters zijn echte ontdekkers en dit project stimuleert en stuurt deze eigenschap.”

“Kleuters leren bijzondere objecten en landschapselementen in hun eigen schoolomgeving te benoemen. Dat gaat vanzelf met dit project.”

“In de buurt hebben we niet één maar drie torenhanen geteld.”

http://www.erfgoedbrabant.nl/onderwijs/lesmateriaal/op-de-toren-zit-een-haan

 

In het vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen ‘De wereld van het jonge kind’ is een artikel verschenen van onze hand over dit project en de achterliggende methodiek. Bron: HJK, 45, (2), oktober 2017, 22-25.

45_02_Heijden_Regt_Zeeman_Erfgoededucatie_voor_kleuters