Aan de slag met erfgoedmakers in het MBO 

In erfgoededucatie is steeds meer aandacht voor de lerende als erfgoedmaker. Want iedereen verzamelt, bewaart, verleent betekenis en geeft door.
De rol van erfgoedmaker komt nog meer tot zijn recht als je erfgoed kunt koppelen aan beroepsvaardigheden en burgerschapsvorming. Het MBO is hiervoor de ultieme plek.

Voor ROC van Twente en in opdracht van Stichting Twentse Erven hebben we een leertraject ontwikkeld voor de opleiding Mediavormgeving.
MBO-studenten gingen creatief aan de slag met digitaal erfgoed en bezochten ter inspiratie ook het echte erfgoed: een Twents erf. Studenten wierpen hun eigen blik op dit erfgoed en vertaalden dit naar mediatoepassingen voor jongeren. Door en voor jongeren zijn de Twentse erven in hun eigen omgeving digitaal zichtbaar gemaakt. Het leertraject is ontwikkeld en begeleid door ons als onderwijskundigen. 

Ondersteunende materialen zijn ontwikkeld voor de student, de docent en de medewerkers van de stichting: 

Handreiking MBO erfgoededucatie Wegwijzer Stichting Twentse Erven Roc(k)s! Werkwijzer studenten

Handreiking MBO erfgoededucatie

Wegwijzer Stichting Twentse Erven Roc(k)s!

De aandachtspunten en succesfactoren van dit project zijn verwerkt in een Format voor een erfgoedproject in het MBO. Het format is bedoeld voor medewerkers ROC en medewerkers van een erfgoedinstelling die een dergelijk leertraject willen opstarten.
Wilt u dit format ook bestellen? Neem gerust contact met ons op.