Zeeman & de Regt wordt gevraagd om onderwijskundige expertise te leveren bij het ontwikkelen en uitzetten van een educatieplan.

Bijvoorbeeld voor Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Hoe zorg je voor een systematische overdracht van het verhaal over 1000 jaar menselijk vernuft en vastberadenheid in waterbeheer en bescherming van ons land door waterbouwkundige technieken? Het educatieplan geeft inzicht en richting aan nieuwe educatie-activiteiten.

Ook met Museum Twentse Welle in Enschede ontwikkelden wij een visie op educatie en zijn onderwijskundige kwaliteitscriteria opgesteld. Bestaande onderwijsprogramma’s zijn op basis hiervan aangepast. 

Tevens schrijven wij projectplannen voor grootschalige (onderwijs)projecten en voor het aanvragen van subsidies.