Leerlijn Cultuuronderwijs

In de gemeente Enschede hebben wij als onderwijskundigen een bijdrage geleverd aan het construeren van 20 leerlijnen voor het cultuuronderwijs. Basisscholen en culturele instellingen hebben intensief samengewerkt in de ontwikkeling van cultuurlessen. Het doel: doorlopende leerlijnen voor de verschillende kunstdisciplines. In dit traject hebben wij zorg gedragen voor de onderwijskundige kwaliteit en het overdraagbaar maken van deze cultuurbrede leerlijnen. Het creatieve proces is uitgewerkt in kant en klare lessen voor drama, dans, literatuur, muziek, erfgoed en beeldende kunst.

http://www.culturage.nu/