‘Chillen op de beeldbank’ is een project voor het voortgezet onderwijs waarbij leerlingen los mogen gaan op het creatief gebruik van gedigitaliseerd erfgoed. VMBO-school De Potskamp in Oldenzaal wil dit een plek geven in hun onderwijsprogramma voor de onderbouw. In overleg met docenten en samen met de Stichting Oldenzaalse Musea hebben we hiervoor een vorm bedacht: leerlingen in een projectweek actief laten hangen op de beeldbank, los van vakken en dwars door de muren van klaslokalen heen. Het digitale erfgoed wordt ontsloten en leerlingen gaan hun eigen ‘digital born’ erfgoed maken.

De bruisende projectweek vond plaats in juni 2021. Wat ons betreft waren de nieuwe leerervaringen die leerlingen en hun docenten opdeden een belangrijke opbrengst. Het creëren van een leeromgeving, zowel digitaal als fysiek, bracht verdieping en dynamiek. De eigen blik van jongeren op het erfgoed is op diverse creatieve manieren zichtbaar gemaakt.

Voor het overdraagbaar maken van dit project is een digitaal platform ontwikkeld waarmee ook andere scholen en culturele instellingen in de regio aan de slag kunnen. Op de beeldbank zijn historische thema’s gevuld met lokale digitale bronnen. Het zoeken, selecteren en ontsluiten van de bronnen is in samenspraak met diverse deskundigen gebeurd. De bronnen zijn voorzien van een context en opgenomen in het leerproces. Als onderwijskundigen besteden we daar altijd extra aandacht aan.

Tevens hebben we de leermiddelen voor de leerlingen zo ingericht dat kwaliteitseisen voor digitaal lesmateriaal volledig tot hun recht komen.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.