Samen werken aan de kwaliteit van cultuuronderwijs is waar wij als onderwijskundigen een visie op hebben. De ontwikkeling van het lerende kind naar jong volwassene staat voor ons centraal.  

Met veel plezier verbinden we onze expertise aan dit uitdagende leergebied. Het draait om: reflectie op cultuur, structuur brengen in samenwerken, scholen en culturele instellingen voorbereiden op het nieuwe curriculum, de focus op doorlopende lijnen primair onderwijs én voortgezet onderwijs en aansluiting van binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Om cultuureducatie met kwaliteit te borgen, bieden we ook deskundigheidsbevordering aan projectleiders, aan deelnemende scholen en culturele instellingen.

Zo hebben we de afgelopen jaren medewerkers van meer dan 60 verschillende culturele instellingen getraind. Medewerkers van musea, Nationale Parken en historische verenigingen zijn gecoacht in het versterken van hun competenties.