Zeeman & de Regt versterkt het kernproces van onderwijs en opleiding. Het kernproces is voor ons de systematische overdracht van kennis, vaardigheden en attituden. Als allround onderwijskundigen werken we in alle soorten onderwijs en op diverse niveaus.  

Onderwijskunde vormt onze basis. Bij ieder project grijpen wij terug op inzichten uit onderwijskundige theorieën en onderzoek. Wij vertalen de theorie naar de onderwijspraktijk en praktijkervaringen naar nieuwe theorie en methodieken. Vanuit verschillende invalshoeken werken we aan de kwaliteit van onderwijs: de leerpsychologie, organisatiekunde, communicatie, sociologie, filosofie en pedagogiek.

Opdrachtgevers schakelen ons in voor:

 • het uitzetten van educatie-strategieën
 • het opstellen van meerjarige onderwijsprogramma’s
 • advies over didactische vernieuwingen
 • het ontwikkelen van online-trainingen
 • het geven van workshops aan medewerkers van bedrijven
 • het organiseren van expertmeetings
 • het versterken van competenties van (aankomende) docenten
 • het geven van trainingen aan docenten en educatief medewerkers
 • het structureel volgen van leeropbrengsten
 • het ontwikkelen van leermiddelen, cursusmaterialen, handboeken, kant-en-klare lessen
 • het ontwerpen van educatieve activiteiten
 • het effectief inrichten van opleidingen.