Zeeman & de Regt versterkt het kernproces van onderwijs en opleiding. Het kernproces is voor ons de systematische overdracht van kennis, vaardigheden en attituden. Als allround onderwijskundigen werken we graag in alle soorten onderwijs en op diverse niveaus.

Onderwijskundige visie nodig? Opdrachtgevers schakelen ons in voor:

 • het samenstellen van educatie-strategieën
 • het effectief inrichten van opleidingen
 • het opstellen van meerjarige onderwijsprogramma’s
 • advies over didactische vernieuwingen
 • het begeleiden van inrichten digitale leeromgevingen
 • structuur aanbrengen in processen van samenwerken en verbinden
 • het organiseren van expertmeetings
 • het versterken van competenties van (aankomende) docenten
 • het geven van trainingen en workshops 
 • het structureel volgen van leeropbrengsten
 • het ontwikkelen en redigeren van leermiddelen, cursusmaterialen, handboeken, kant-en-klare lessen
 • het ontwerpen van educatieve activiteiten.

Bij ieder project grijpen wij terug op inzichten uit nieuwe onderwijskundige theorieën en onderzoek. Wij vertalen de theorie naar de onderwijspraktijk en praktijkervaringen naar nieuwe theorie en methodieken. Vanuit verschillende invalshoeken werken we aan de kwaliteit van onderwijs: de leerpsychologie, organisatiekunde, communicatie, sociologie, filosofie en pedagogiek.