Zeeman & de Regt versterkt het kernproces van onderwijs en opleiding. Het kernproces is voor ons de systematische overdracht van kennis, vaardigheden en attituden. 

In ons werk hanteren we het volgende model. Het is onze weergave van een effectief onderwijskundig ontwerproces. Het ordent de stappen, actoren en aandachtsgebieden die leiden tot een optimaal leertraject.

Onderwijskundig ontwerpmodel Zeeman&deRegt 2020

Onderwijskundig ontwerpmodel Zeeman&deRegt 2020

Opdrachtgevers schakelen ons in voor:

 • het samenstellen van educatie-strategieën
 • het effectief inrichten van opleidingen
 • het opstellen van meerjarige onderwijsprogramma’s
 • advies over didactische vernieuwingen
 • het begeleiden van inrichten digitale leeromgevingen
 • structuur aanbrengen in processen van samenwerken en verbinden
 • het organiseren van expertmeetings
 • het versterken van competenties van (aankomende) docenten
 • het geven van trainingen en workshops 
 • advies over het structureel volgen van leeropbrengsten
 • het ontwikkelen en redigeren van leermiddelen, cursusmaterialen, handboeken, kant-en-klare lessen
 • het ontwerpen van educatieve activiteiten.

Bij ieder project grijpen wij terug op inzichten uit nieuwe onderwijskundige theorieën en onderzoek. Wij vertalen de theorie naar de onderwijspraktijk en praktijkervaringen naar nieuwe methodieken. Vanuit verschillende invalshoeken werken we aan de kwaliteit van onderwijs: de leerpsychologie, organisatiekunde, communicatie, sociologie, filosofie en pedagogiek.