Als onderwijskundigen leveren we al vele jaren een bijdrage aan de landelijke ontwikkeling en professionalisering van cultuuronderwijs.

Op basis van ons theoretisch kader ontwikkelden we in de praktijk een eigen methodiek. Deze Drie Stappen Structuur wordt inmiddels op veel plekken in Nederland herkend en toegepast. De methodiek richt zich op een zorgvuldige overdracht van leerstof over erfgoed en cultuurhistorie en legt een verbinding met kunstdisciplines.

Onze expertise combineren we met principes van Heritage Interpretation. Een breed publiek kan daardoor optimaal betekenis verlenen aan het cultureel erfgoed. Het thema ‘een leven lang leren’ staat bij ons centraal.

Opdrachtgevers zijn musea, archieven, nationale parken, heemkundekringen, gemeenten, culturele instellingen, provinciale organisaties, stichting Werelderfgoed.NL, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en UNESCO.

U kunt ons inzetten bij:

  • het ontwikkelen van educatieve activiteiten
  • het opzetten van lokale leerlijnen
  • het aansturen van het ontwikkelen van lesmaterialen
  • het versterken van de erfgoedgemeenschap
  • deskundigheidsbevordering van docenten én medewerkers van culturele instellingen
  • het structureel verbinden van scholen met instellingen.

* Members of Interpret Europe, European Association of Heritage Interpretation.

* Initiatiefnemers van de werkgroep Interpret NL samen met PLATO van de Universiteit Leiden.