Heemkunde Boxtel heeft een film laten maken over de bouwgeschiedenis van de Sint Petrusbasiliek in Boxtel. Bij de film hebben wij een format voor onderzoeksopdrachten ontwikkeld bij deze film. Het format zorgt ervoor dat docenten én medewerkers van scholen en culturele instellingen in Boxtel zelf op maat hun eigen kant-en-klare onderzoeksopdracht en werkblad voor leerlingen maken. In een speciaal daarvoor ingerichte bijeenkomst zijn leerkrachten van Boxtel geïnstrueerd hoe ze kunnen werken met dit format. Ze kiezen hun onderwerp en stemmen de opdracht af op het gewenste niveau van hun groep. Zo ontstaat een divers geheel van opdrachten die door alle scholen en instellingen gebruikt kan worden en die in de loop van de schooljaren uitgebreid kan worden.
Bovendien is dit concept, het werken met een format, overdraagbaar naar andere gemeenten die aandacht willen besteden aan de bouwgeschiedenis van een kerk of een (lokaal religieus) monument.

Meer weten over het werken met dit concept, een vorm van eigentijds leren over cultureel erfgoed? We leggen het uit in deze video: https://youtu.be/Py9DoNWCvNA

Een voorbeeld onderzoeksopdracht is reeds uitgewerkt door ons. De opdracht gaat over welke vakmensen nodig zijn voor het bouwen en onderhouden van deze basiliek. De opdracht staat online: https://heemkundeboxtel.nl/onderwijs/petrusbasiliek-2/lesmateriaal/ 

November 2018: de Knippenbergprijs gewonnen voor dit onderwijsproject!  

https://www.erfgoedbrabant.nl/nieuws/2018/heemkunde-boxtel-wint-knippenbergprijs/