Op basis van ervaringen met en betrokkenheid bij Europese projecten en trainingen over Heritage Interpretation zijn we samen met PLATO Leiden bezig met een verkenning van erfgoedinterpretatie in Nederland. De omslag van erfgoededucatie naar -interpretatie zie je nog weinig in Nederland. De term erfgoedinterpretatie, de methode en theorie zijn zelfs nog vrij onbekend.

In 2016 hebben we een aantal erfgoedprofessionals geïnterviewd over de behoefte aan en mogelijkheden voor opleidingen over erfgoedinterpretatie in Nederland. Uit deze interviews blijkt dat men erfgoedinterpretatie zeer wenselijk vindt voor professionals die betrokken zijn bij het onder bezoekers vergroten van kennis, betekenisverlening en appreciatie van erfgoed. Momenteel zijn wij verder aan het onderzoeken waar en hoe opleidingen voor de werkvloer, gidsen en vrijwilligers ondergebracht kunnen worden. 

Het concept van Heritage Interpretation gaan wij ook toepassen in het project ‘Riet & Rotan Revisited’ van het Nationaal Vlechtmuseum. In dit project willen we nieuwe kansen creëren voor het vlechtambacht in Noordwolde en nieuwe verbindingen leggen. Door het ontwikkelen van een competentiemodel zal een praktische toolkit ontstaan om het vlechtambacht levend te houden. 

‘Riet & Rotan Revisited’ is mogelijk gemaakt dankzij donaties en subsidies van het Fonds Cultuurparticipatie, het Prins Bernard Cultuur Fonds en het Iepen Mienskip Fȗns.