Op basis van onze betrokkenheid bij Europese projecten en trainingen over Heritage Interpretation hebben we ons verdiept in erfgoedinterpretatie in Nederland. De omslag van informatie naar interpretatie brengen we graag tot stand. 

Hoewel de term erfgoedinterpretatie, de methode en theorie in Nederland nog vrij onbekend zijn passen we het al veel toe in onze werkzaamheden.  

Het concept van Heritage Interpretation werken we uit in programma’s voor musea en cultuurleerlijnen. We zorgen voor interpretatieve teksten op panelen en bebording. Tevens staat het op de agenda in de trainingen die we geven. Ook het project ‘Riet & Rotan Revisited’ van het Nationaal Vlechtmuseum staat in het teken van erfgoedinterpretatie.

Om erfgoedinterpretatie in Nederland meer onder de aandacht te brengen hebben we een verkenning gedaan. Samen met PLATO van de Universiteit Leiden hebben we erfgoedprofessionals geïnterviewd. De behoefte aan opleiding blijkt wenselijk voor professionals die betrokken zijn bij het vergroten van kennis, betekenisverlening en appreciatie van erfgoed bij hun bezoekers. We richten ons op verder onderzoek hoe deze opleidingen voor de werkvloer, gidsen en vrijwilligers in het reguliere onderwijs georganiseerd kunnen worden.